LIGJI PËR AKSES TË LIRË DERI TE INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK

 

Ligji për akses të lirë deri te informacionet me karakter publik .pdf